Римски войни

Основни битки в римската история

Това е опит за списък на големите битки и военни инциденти, случили се в хода на римската история:

390 пр.н.е – Алиа

Победители – Гали (Brennus). Губещи – Римляни (Q. Servius Fidenas/Q. Sulpicius/P. Cornelius Maluginensis).295 пр.н.е – Помпата

Победители – самнити (Гелий Егнаций), гали, умбри и етруски. Губещи – Римляни (Фабий Рулиан/Публий Деций Мус).

293 пр.н.е – Аквилония

Победители – Самнитите. Губещи – Римляни (Луций Папирий Курсор).

280 пр.н.е - Хераклея

Победители – Тарент/Епир (Пир). Губещи – Римляни (P. Valerius Laevinus).

279 пр.н.е - Аскула

Без победител / нарисувана битка. Тарент/Епир (Пир)
Римляни (C. Fabricius Luscinus)

275 пр.н.е - Беневенто

Победител – Римляни (M. Curius Dentatus) Губещи – Тарент/Епир (Пир).

256 пр.н.е – Ecnomus

Победител – Римляни (M.Atilius Regulus/L.Manlius). Губещи – картагенци (Хамилкар).

249 пр.н.е - Убиецът

Победител – Картагенци (Адербал). Губещи - Римляни - (П. Клавдий Пулхер).

241 пр.н.е – острови Аегатс

Победители – Римляни (C. Lutatius Catulus). Загубеняк - Картагенци (Хано).

218 пр.н.е - Требия

Победител – картагенци (Ханибал). Загубеняк – Римляни (Ти. Семпроний Лонг).

217 пр.н.е - Тразименско езеро

Победител – картагенци (Ханибал). Загубеняк – Римляни (К. Фламиний).

216 пр.н.еТръстика

Победител – картагенци (Ханибал). Загубеняк – Римляни (К. Теренций Варон).

211 пр.н.е – Сиракуза

Победител – Римляни (М. Клавдий Марцел). Загубеняк – Сиракуза.

207 пр.н.е – Метавър

Победител – Римляни (M. Livius Salinator/C. Claudius Nero). Загубеняк – картагенци (Хасдрубал Барка).

206 пр.н.еПлаща се

Победител – Римляни (П. Корнелий Сципион Африкански). Загубеняк – картагенци (Хасдрубал).

203 пр.н.е - Големите равнини

Победител – Римляни (П. Корнелий Сципион Африкански). Губещи – Картагенци (Хасдрубал/Сифакс).

202 пр.н.е –Останете

Победител – Римляни (П. Корнелий Сципион Африкански). Загубеняк – Картагенци (Ханибал)

197 пр.н.е –Cynoscephalae

Победител – Римляни (Т. Квинкций Фламиний). Загубеняк – Македонци (Филип V)

191 пр.н.е – Термопилите

Победител – Римляни (М. Ацилий Глабрион/М. Порций Катон). Загубеняк – Селевкия (Антиох III).

190 пр.н.е – магнезия

Победител – Римляни (Кн. Домиций Ахенобарб/Евмен II). Загубеняк – Селевкия (Антиох III).

168 пр.н.е - Пидна

Победител – Римляни (Л. Емилий Павел). Загубеняк – Македонци (Персей)

147 пр.н.е - Картаген

Победител - Римляни (П. Корнелий Сципион Емилиан). Загубеняк – картагенци (М. или К. Ветилий).

133 пр.н.е – Нумантия

Победител - Римляни (П. Корнелий Сципион Емилиан). Загубеняк – келтиберийци

106 пр.н.е – Къдрава

Победител – Римляни (C.Marius). Загубеняк – нумидийци (Югурта/Бокхус).

105 пр.н.е – Араузио

Победител – кимври и тевтонци. Загубеняк – Римляни (Cn. Manlius/Q. Servilius Caepion).

102 пр.н.е – Водите на Секстия

Победител – Римляни (C.Marius). Загубеняк – тевтони и амброни.

101 пр.н.е – Версел

Победител – Римляни (К. Марий/К. Лутаций Катул). Загубеняк - Кимбри.

86 пр.н.е – Херонея

Победител – Новели (Л.Корнел Сула Феликс). Загубеняк – Понт (Архелай).

86 пр.н.е – Орхомени

Победител – Новели (Л.Корнел Сула Феликс). Загубеняк – Понт (Архелай).

82 пр.н.е - Гейт Хилс

Победител – Новели (Л.Корнел Сула Феликс). Загубеняк – Римляни (Генералите на Cn. Papirius Carbo/самнитският вожд Телесин).

72 пр.н.е Измерете го

Победител – Римляни (армията на Лукул). Загубеняк – Понт (Митридат VI).

71 пр.н.е – река Силарус

Победител – Римляни (М. Лициний Крас). Загубеняк – Спартак.

69 пр.н.е – Тиграноцерта

Победител – Римляни (Л. Лициний Лукул). Загубеняк – Армения (Тригранес).

58 пр.н.е - Бибракте

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк - Римляни - Хелвети (Оргеторикс).

58 пр.н.е – Елзаската равнина

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк – германци (Ариовист).

57 пр.н.е – река Сабис

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк – Нерви.

56 пр.н.е – залив Морбихан

Победител – Римляни (Д. Юний Брут). Загубеняк - Венети.
53 пр. н. е. Carrhae

Победител – парти (сурени). Загубеняк – Римляни (М. Лициний Крас).

52 пр.н.е – Герговия

Победител – Гали (Верцингеторикс). Загубеняк – Римляни (Г.Юлий Цезар).

52 пр.н.е - Париж

Победител – Римляни (Т. Лабиен). Загубеняк – Гали (Camulogenus).

52 пр.н.е – Битката край Дижон връща инициативата обратно на Цезар

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк – Гали (Верцингеторикс).

52 пр.н.е - Алесия

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк – Гали (Верцингеторикс).

48 пр.н.е Dyrrhachium

Победител - Римляни (Кн. Помпей Велики). Загубеняк – Римляни (Г.Юлий Цезар).

48 пр.н.е - Фарсал

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк - Римляни (Кн. Помпей Велики).

47 пр.н.е – Александрия

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Губещи – египтяни (Птолемей III).

47 пр.н.е - Беше

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк – Понт (Аптеки).

46 пр.н.е – Тапс

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк - Римляни (Q. Цецилий Метел Пий Сципион).

45 пр.н.е - Градина

Победител – Римляни (Г.Юлий Цезар). Загубеняк - Римляни (Кн. Помпей Велики).

42 пр.н.е – 1-ви Филипи

не победител / нарисувана битка. M.Antonius&C.Octavianus/M.Junius Brutus&C.Cassius Longinus.

42 пр.н.е - 2-ри Филипи

Победител – М.Антоний/К.Октавиан Загубеняк - М. Юний Брут

36 пр.н.е – Наулох

Победител – Римляни (M.Vipsanius Agrippa). Загубеняк – Римляни (Секс Помпей Велики).

36 пр.н.е – Фрааспа

Без победител / нарисувана битка. Римляни (M.Antonius)/Парти (Phraates IV).

31 пр.н.е – Действие

Победител – Римляни (M.Vipsanius Agrippa). Загубеняк – Римляни (М.Антониус).

AD 9 – Тевтобургската гора

Победител – германци (Арминий). Загубеняк – Римляни (П. Квинктилий Вар)
16 г. от н. е – Идистависо

Победител – Римляни (Г. Клавдий Друз Германик). Загубеняк – германци (Арминий).

68-70 г. сл. Хр Йерусалим

римляни (Веспасиан/Тит). Загубеняк – евреи.

69 г. сл. Хр -1-ви Кремона

Победител - Римляни (Caecina иВаленс). Загубеняк – Римляни (Ото).

69 г. сл. Хр – 2-ри Кремона

Победител – Римляни (Антоний Първи). Загубеняк – римляни (армията на Вителий).

83 г. сл. Хр – Монс Граупиус

Победител – Римляни (Агрикола). Загубеняк Каледонци (Галгакус).

89 г. сл. Хр Стек

Победител – Римляни (Тетий Юлиан). Загубеняк – даки (Децебал).

101 г. сл. Хр – Стек

Победител – Римляни (Траян). Загубеняк – даки (Децебал).

102 г. сл. Хр – Sarmizegethusa

Победител – Римляни (Траян). Загубеняк – даки (Децебал).

105 г. сл. Хр – Sarmizegethusa

Победител – Римляни (Траян). Загубеняк – даки (Децебал).

117 г. сл. Хр „Хатра“.

Победител – парти. Губещи – Римляни (Траян).

166 г. сл. Хр – Ктесифон/Селевкия

Победител – Римляни (Г. Авидий Касий). Загубеняк – парти.

193-96 г. сл. Хр – Византия

Победител – Римляни (армията на Север). Загубеняк – римляни (армията на Песцений Нигер).

194 г. сл. Хр – Никея

Победител – Римляни (Север). Загубеняк – римляни (Pescennius Niger).

194 г. сл. Хр - Изведено

Победител – Римляни (Север). Загубеняк – римляни (Pescennius Niger).

197 г. сл. Хр Лион

Победител – Римляни (Север). Губещ – римляни (Албин).

217 г. сл. Хр - Нисибис

Без победител/наравна битка (възможна победа от парти) римляни (Макрин)/парти (Артабат V).

218 г. сл. Хр – Антиохия

Победител – Римляни (Гани). Загубеняк – Римляни (Макрин).
249 г. сл. Хр – Верона

Победител – Римляни (Деций). Загубеняк – римляни (Филип от арабите).

251 г. сл. Хр Абритус

Победител – Готи (Книва). Загубеняк – Римляни (Деций).

259 г. сл. Хр - Медиоланум

Победител – Римляни (Галиен). Загубеняк – Облечи се.

261 г. сл. Хр – Балкани

Победител – Римляни (Домициан). Загубеняк – Римляни (Ф. Юний Макриан).

268 г. сл. Хр – Наисус

Победител – Римляни (Галиен). Загубеняк – Готи.

268 г. сл. Хр - Медиоланум

Победител – Римляни (Клавдий II Готически). Загубеняк – Римляни (М. Ацилий Ауреол).

268 г. сл. Хр Езерото Бенакус (езерото Гарда)

Победител – Римляни ( Клавдий II Готически ). Загубеняк - Алемани.

271 г. сл. Хр Плацентия

Победител - Алемани, Маркомани, Ютунги. Загубеняк – Римляни (Аврелиан).

272 г. сл. Хр - Имае

Победител – Римляни (Аврелиан). Загубеняк – Палмирени (Забдас).

272 г. сл. Хр - Издаден

Победител – Римляни (Аврелиан). Загубеняк – Палмирени.

273 г. сл. Хр – Палмира

Победител – Римляни (Аврелиан). Загубеняк – Палмирени.

274 г. сл. Хр Каталунски полета

Победител – Римляни (Аврелиан). Загубеняк – Римляни (Тетрикус).

285 г. сл. Хр – Много

Победител – Римляни (Диоклециан). Загубеняк – Римляни (Каринус)

296 г. сл. Хр близо до Силчестър

Победител – Римляни (Асклепиодот). Загубеняк – Римляни (Алект).

296 г. сл. Хр – Каре

Победител – перси (нарси). Загубеняк – Римляни (Галерий).

297 г. сл. Хр – Армения

Победител – Римляни (Галериус). Загубеняк – перси (нарси).

297 г. сл. Хр Ктесифон

Победител – Римляни (Галериус). Загубеняк – перси

312 г. сл. Хр Август от Таврина

Победител – Римляни (Константин). Загубеняк – Римляни (армия наМаксенций).

312 г. сл. Хр – Верона

Победител – Римляни (Константин). Загубеняк – Римляни (армията на Максенций).

312 г. сл. Хр – Рим (Милвийският мост)

Победител – Римляни (Константин). Загубеняк – Римляни (Максентий).

313 г. сл. Хр Спокойно поле

Победител – Римляни (Лициний). Загубеняк – Римляни (Максимин Дая).

316 г. сл. Хр – Цибали

Победител – Римляни (Константин). Загубеняк – Римляни (Лициний).

324 г. сл. Хр –Адрианопол

Победител – Римляни (Константин). Загубеняк – Римляни (Лициний).

324 г. сл. Хр – Хрисополис

Победител – Римляни (Константин). Загубеняк – Римляни (Лициний).

351 г. сл. Хр - Мурса

Победител – Римляни (Констанций II). Загубеняк – Римляни (Магнентий).

357 г. сл. Хр – Аргенторат

Победител – Римляни ( Джулиан ). Загубеняк - Алемани.

367 г. сл. Хр - Черна гора

Победител – Римляни (Валентиниан). Загубеняк - Алемани.

378 г. сл. Хр –Адрианопол

Победител – Готи (Fritigern). Загубеняк – Римляни (Валенс).

387 г. сл. Хр – Сисция

Победител – Римляни ( Теодосий ). Загубеняк – Римляни (Магнус Максим).

394 г. сл. Хр Студена река

Победител – Римляни (Теодосий). Загубеняк – Романтика (Арбогаст).

410 г. сл. Хр – Разграбване на Рим

Победител – Вестготи (Аларик). Загубеняк – Римляни.

451 г. сл. Хр – Каталонски полета

Победител – Римляни (Аеций/Теодорих I). Загубеняк – Хуни (Атила).

455 г. сл. Хр – Разграбване на Рим

Победител – Вандали (Geiseric) . Загубеняк – Римляни.

468 г. сл. Хр – край Картаген

Победител – Вандали (Гайзерик). Загубеняк – Римляни (Василиск).

472 г. сл. Хр Рим

Победител – Римляни (Рицимер). Загубеняк – Римляни.

476 г. сл. Хр – „Падането на Рим“

Победител – Германски наемници (Одоакър). Загубеняк – Римляни.

530 г. сл. Хр - Инстанция

Победител – Римляни (Велизарий). Загубеняк – перси

533 г. сл. Хр – Трикамерон (До десетата)

Победител – Римляни (Велизарий). Загубеняк – Вандали (Гейламир).

537 г. сл. Хр – Рим

Победител – Римляни (Велизарий). Загубеняк – Готи (Wittiges).

539 г. сл. Хр Равена (обсада)

Победител – Римляни (Велизарий). Загубеняк – Готи (Wittiges).

545-46 г. сл. Хр Рим (победа)

Победител – Готи (Тотила). Загубеняк – Римляни (Велизарий).

552 г. сл. Хр – Тагини

Победител – Римляни (Нарсес). Загубеняк – Готи (Тотила).

553 г. сл. Хр Сарно

Победител – Римляни (Нарсес). Загубеняк – готи (мрежи).

554 г. сл. Хр – Казилинум

Победител – Римляни (Нарсес). Загубеняк – Франкс (Buccelin)

614 г. сл. Хр Йерусалим

Победител – Персия (Хосрой II). Загубеняк – византийци

617 г. сл. Хр - Хераклея

Победител – авари. Загубеняк – византийци (Ираклий).

619 г. сл. Хр – Александрия

Победител – перси. Загубеняк – византийци.

626 г. сл. Хр – Константинопол (обсада)

Победител – византийци (Ираклий). Загубеняк – авари.

627 г. сл. Хр – Ниневия

Победител – византийци (Ираклий). Загубеняк – перси (Хосров II).

634 г. сл. Хр – Ермак

Победител – сарацини. Загубеняк – византийци (Ираклий).

637 г. сл. Хр – Йерусалим (победа)

Победител – сарацини (Омар). Загубеняк – византийци.

642 г. сл. Хр – Александрия

Победител – Сарацини (Амр). Загубеняк – византийци.

644 г. сл. Хр – Александрия

Победител – византийци (Мануел). Загубеняк – сарацини.

646 г. сл. Хр – Александрия

Победител – Сарацини (Амр). Загубеняк – византийци.

652 г. сл. Хр – Александрия

Победител – сарацини (Абу Сарх). Загубеняк – византийци (Констанс II).

673-677 г. сл. Хр – Константинопол (обсада)

Победител – византийци (Константин IV). Загубеняк – Сарацини (Моавия).

692 г. сл. Хр – Севастополис

Победител – сарацини. Загубеняк – византийци.

698 г. сл. Хр - Картаген

Победител – сарацини. Загубеняк – византийци.

Обява 712 – Константинопол (обсада)

Победител – византийци (Филипик). Загубеняк – българи.

717-718 г. сл. Хр Константинопол (обсада)

Победител – византийци. Загубеняк – сарацини.

718 г. сл. Хр – край Константинопол

Победител – византийци (Лъв). Загубеняк – сарацини.

806 г. сл. Хр - Хераклея

Победител – Сарацини (Харун ал-Рашид). Загубеняк – византийци.

806 г. сл. Хр – Тяна

Победител – Сарацини (Харун ал-Рашид). Загубеняк – византийци.

811 г. сл. Хр

Победител – Bulgars (Krum). Загубеняк – византийци (Никифор).

813-4 г. сл. Хр – Константинопол (обсада)

Победител – византийци (Лъв V). Губещи – Bulgars (Krum).

860 г. сл. Хр Константинопол (обсада)

Победител – византийци (Михаил III). Загубеняк – Руснаци (Oskold & Dir).

863 г. сл. Хр – Посън

Победител – византийци (Петронас). Загубеняк – сарацини (Омар, емир на Мелитена).

907 г. сл. Хр – Константинопол (обсада)

Без победител / нарисувана битка византийци / руснаци (княз Олег).

913 г. сл. Хр – Константинопол

Победител – византийци (Александър). Загубеняк – Българи (Симеон).

941 г. сл. Хр Константинопол

Победител – Византийци (Римски I). Загубеняк – руснаци.

961 г. сл. Хр – Чандакс (на Крит)

Победител – византийци (Никифор Фока). Загубеняк – сарацини (Абд ал-Азиз).

971 г. сл. Хр – Доростолон

Победител – византийци (Йоан Зимиский). Загубеняк – руснаци.

1014 г. сл. Хр – Клейдион

Победител – византийци (Василий II). Загубеняк – Българи (Самуил).

AD 1071 Манцикерт

Победител – турци (Алп Арслан) Загубеняк – византийци (римски IV Диоген).

1079 г. сл. Хр - Калаврита

Победител – византийци (Алексий Комнин). Загубеняк – византийци (Никифор Бриенний).

1090-1091 г. сл. Хр Константинопол (обсада)

Победител – византийци. Загубеняк – Пацинакс.

1176 г. сл. Хр – Мириокефалон

Победител – Селджуки (Килидж Арслан). Загубеняк Византийци (Мануил I).

1204 г. сл. Хр – Константинопол

Победител – латинци/венецианци. Загубеняк – византийци.

1261 г. сл. Хр Константинопол

Победител – византийци (Михаил VIII). Загубеняк – латинци.

1422 г. сл. Хр – Константинопол (обсада)

Победител – византийци (Мануил II). Загубеняк – османци (Мурад II).

1453 г. сл. Хр – Константинопол (обсада)

Победител – Османци (Мохамед II). Загубеняк – византийци (Константин XII).

13-те най-важни ацтекски богове и богини

Ацтеките са били предани поклонници на многобройните си божества. Прочетете за най-важните ацтекски богове и как те са оформили древната култура на Мексико.

СВОБОДА! Истинският живот и смъртта на сър Уилям Уолъс

Сър Уилям Уолъс живя и умря като легенда - като Смело сърце. Но кой беше той? Как живееше? И как умря? Прочетете за пълна история на една истинска легенда.

Кронос: Кралят титан

Бащата на Зевс, а също и тиранин, който яде бебета, Кронос е ключова фигура в гръцката митология. Научете ролята му в много известни гръцки митове, известни днес.

Крайната история (и бъдещето) на бръсненето

От електрически тримери за брада до дамски комплекти за бръснене. Ежедневният навик за бръснене датира от хиляди години, оформяйки нашата идентичност през вековете.

Историята на RVs

От кемпери до ремаркета и кемпери, RV е често срещана характеристика по днешните пътища. Прочетете за тяхната богата история, от скромно начало до процъфтяваща индустрия.