Римски императори

Хроника на императорите

Хронологията на римските императори доПадането на Римпрез 476 г. сл. Хр.
По-късните императори (например Констанций) са поставени в хронологията при ставане Август , а не на тяхното назначаване Цезари


Август : 27 пр. н. е. - 14 г. сл. н. е
Тиберий : 14 г. сл. Хр. – 37 г. сл. Хр
Калигула : 37 г. сл. н. е. – 41 г. сл. н. е
Клавдий : 41 г. сл. Хр. – 54 г. сл. Хр
черен : 54 г. сл. н. е. – 68 г. сл. н. е
Галба : 68 - 69 от н.е
Ото : 69 г. сл. Хр
Вителий : 69 г. сл. Хр
Веспасиан : 69 г. сл. н. е. – 79 г. сл. н. е
Тит : 79 г. сл. н. е. – 81 г. сл. н. е
Домициан : 81 г. сл. Хр. – 96 г. сл. Хр
нерв : 96 г. сл. н. е. – 98 г. сл. н. е

Траян: 98 г. сл. н. е. – 117 г. сл. н. е
Адриан : 117 г. сл. н. е. – 138 г. сл. н. е
Антонин Пий : 138 г. сл. н. е. – 161 г. сл. н. е
Марк Аврелий : 161 г. сл. Хр. – 180 г. сл. Хр
Луций Вер : 161 г. сл. Хр. – 169 г. сл. Хр
Комод : 180 г. сл. н. е. – 192 г. сл. н. е
Инат : 193 г. сл. Хр
Дидий Юлиан: 193 г. сл. Хр
Нигер ,Албинос,Септимий СеверСептимий Север : 193 г. сл. н. е. – 211 г. сл. н. е
Каракала : 211 г. сл. н. е. – 217 г. сл. н. е
Способност : 211 г. сл. Хр
Макринус : 217 г. сл. н. е. – 218 г. сл. н. е
Елагабал : 218 г. сл. н. е. – 222 г. сл. н. е
Александър Север: 222 г. сл. н. е. – 235 г. сл. н. е
Максимин Тракс: 235 г. сл. н. е. – 238 г. сл. н. е
Гордиан,Гордиан II: 238 г. сл. Хр
Филип араби: 244 г. сл. н. е. – 249 г. сл. н. е
Деций : 249 г. сл. н. е. – 251 г. сл. н. е
Требониан Гал: 251 г. сл. н. е. – 253 г. сл. н. е
Емилий Емилиан: 253 г. сл. Хр
Валериана : 253 г. сл. Хр. – 260 г. сл. Хр
Галиен: 253 г. сл. н. е. – 268 г. сл. н. е
Клавдий II : 268 г. сл. н. е. – 270 г. сл. н. е
Квинтил: 270 г. сл. Хр
Аврелиан : 270 г. сл. н. е. – 275 г. сл. н. е

Галската империя следва смъртта на Валериан

Постхумус : 260 г. сл. н. е. – 269 г. сл. н. е
Laelianus : 269 г. сл. Хр
Мариус : 269 г. сл. Хр
Викторин : 269 г. сл. Хр. – 271 г. сл. Хр
Домициан : 271 г. сл. Хр
Тетрикус : 271 г. сл. Хр. – 274 г

Тацит : 275 г. сл. н. е. – 276 г. сл. н. е
Флорианус : 276 г. сл. Хр
Честен : 276 г. сл. н. е. – 282 г. сл. н. е
скъпа : 282 г. сл. н. е. – 283 г. сл. н. е
нумериан : 283 г. сл. н. е. – 284 г. сл. н. е
Каринус : 283 г. сл. н. е. – 285 г. сл. н. е
Диоклециан : 284-286 (разделя империята, управлява изток)

Западната империя след разделянето й от Диоклециан

Максимиан: 286 г. сл. н. е. – 305 г. сл. н. е
Констанций I : 305 г. сл. Хр. – 306 г. сл. Хр
Север II : 306 г. сл. Хр. – 307 г. сл. Хр
Константин : 307 г. сл. н. е. – 337 г. сл. н. е
Максенций : 306 г. сл. н. е. – 312 г. сл. н. е
Максимиан върнати: 307 г. сл. н. е. – 308 г. сл. н. е

Източната империя след разделянето й от Диоклециан

Диоклециан : 286 г. сл. н. е. – 305 г. сл. н. е
Галерий : 305 г. сл. н. е. – 311 г. сл. н. е
Максимин Дая: 310 г. сл. н. е. – 313 г. сл. н. е
Лициний: 308 г. сл. н. е. – 324 г. сл. н. е

Обединена империя, обединена отново от поражението на Константин над Лициний

Константин II : 337 г. сл. н. е. – 340 г. сл. н. е
Константа : 337 г. сл. н. е. – 350 г. сл. н. е
Констанций II : 337 г. сл. н. е. – 361 г. сл. н. е
Джулиан: 360 г. сл. н. е. – 363 г. сл. н. е
Йовиан : 363 г. сл. н. е. – 364 г. сл. н. е

Западната империя следва смъртта на Йовиан

Валентиниан : 364 г. сл. н. е. – 375 г. сл. н. е
Грациан : 367 г. сл. н. е. – 383 г. сл. н. е
Валентиниан II: 375 г. сл. н. е. – 392 г. сл. н. е
Юджийн : 392 г. сл. н. е. – 394 г. сл. н. е
Хонорий : 395 г. сл. н. е. – 423 г. сл. н. е
Джон : 423 г. сл. н. е. – 425 г. сл. н. е
Валентиниан III: 425 г. сл. н. е. – 455 г. сл. н. е
Петроний Максим : 455 г. сл. Хр
дядо : 455 г. сл. н. е. – 456 г. сл. н. е
майорски : 457-461
Север III : 461-465
Антемий : 467 г. сл. н. е. – 472 г. сл. н. е
Алибрий : 472 г. сл. Хр
Глицерий : 473 г. сл. н. е. – 474 г. сл. н. е
Юлий Непот : 474-475
Ромул Август : 475 г. сл. н. е. – 476 г. сл. н. е

Източната империя следва смъртта на Йовиан

Валенс: 364 г. сл. н. е. – 378 г. сл. н. е
Теодосий : 379 г. сл. н. е. – 395 г. сл. н. е
Аркадий: 395 г. сл. н. е. – 408 г. сл. н. е
Теодосий II : 408 г. сл. н. е. – 450 г. сл. н. е
Маркиан : 450 г. сл. н. е. – 457 г. сл. н. е
Лео: 457 г. сл. н. е. – 474 г. сл. н. е
Зенон: 474 г. сл. н. е. – 476 г. сл. н. е

Американската гражданска война: дати, причини и хора

Американската гражданска война беше най-кървавият конфликт в американската история. Разберете какво го е причинило, как се е борил с него и как продължава да живее до днес.

Битката в Коралово море

Битката в Коралово море отбеляза момента, в който Втората световна война наистина се превърна в световна война. Получете пълните дати, график и разбивка на събитията.

История на приготвянето на кафе

Нека да разгледаме как се е развила технологията за приготвяне на кафе, откакто кафето стана популярно преди повече от 500 години.

Богове на хаоса: 7 различни богове на хаоса от цял ​​свят

За да се обясни хаотичният характер на реалността, боговете на хаоса са били почитани от много различни древни цивилизации. Научете кои са били те и чуйте техните истории.

На колко години са Съединените американски щати?

От преместването на земната маса на Северна Америка до пристигането на първите индианци и пристигането на Христофор Колумб. На колко години е Америка?